Licytacja 1747/17 z dnia 2018/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu pod Rawiczem

  • nr księgi wieczystej: PO1R/00042283/8
  • suma oszacowana: 48757
  • kwota wywołania: -25% 36568,00
  • wadium: 4875,70
  • postęp: 488,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.14.35.png","size":629718,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.14.47.png","size":735835,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.14.59.png","size":581976,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.14.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.15.11.png","size":114900,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.15.22.png","size":585026,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.15.35.png","size":681106,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3530\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.15.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

31/7 Płaczkowo, 63-930 Jutrosin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu

Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza, ul. Wazów 10, Rawicz, 63-900 Rawicz

tel. 655454935 / fax. 655454935

Sygnatura: Km 1747/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu z siedzibą przy ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 31/7,Płaczkowo, 63-930 Jutrosin, dla którego Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/00042283/8.
Opis nieruchomości:
Wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest w segmencie środkowym wyżej opisanego budynku, jest to mieszkanie składające się z położonych na parterze czterech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni, sieni oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 91,38m2, oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku (korytarze, strych) i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1977/10000 części. Szacowany lokal stanowi odrębną nieruchomość. LOKAL MIESZKALNY W szacowanym lokalu znajdują się okna PVC, drzwi wewnętrzne drewniane (drzwi do jednego pokoju - przesuwne). Wejście na poddasze drewnianymi schodami. W kuchni oraz w łazience na podłodze położone zostały płytki, natomiast w pokojach oraz w przedpokoju znajdują się panele. W pokojach ściany tapetowane, w kuchni w części roboczej ścian płytki ceramiczne natomiast na pozostałych ścianach częściowo płyty ścienne a częściowo tapeta, w łazience na ścianach znajdują się płytki ceramiczne, w przedpokoju panele ścienne. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną jednak na obecną chwilę instalacja ta jest odcięta, kanalizacyjną indywidualną do własnego zbiornika bezodpływowego oraz centralnego ogrzewania (piec na paliwo stałe). Stan techniczny lokalu oraz standard wykończenia można określić zdecydowanie poniżej średniego. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia szeregu prac remontowo-modernizacyjnych. W lokalu widoczna m.in.: wilgoć, zacieki i odpadające tynki.

Suma oszacowania wynosi 48 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 567,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 875,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 46102031210000660200184853.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu mieszczącym się pod adresem: ul. I. Buszy 1, Rawicz, 63-900 Rawicz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mikołaj Kobus

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: