Licytacja 1007/16 z dnia 2018/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Józefosławiu koło Piaseczna

  • nr księgi wieczystej: WA1I/00014716/3
  • suma oszacowana: 302600
  • kwota wywołania: -25% 226950,00
  • wadium: 30260,00
  • postęp: 3026,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/18 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 14.26.08.png","size":612681,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3531\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.26.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3531\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.26.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2014.26.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Enklawy 8/2, 05-509 Józefosław

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tomasz Gierała

Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 227371033 / fax. 227267555

Sygnatura: TG Km 1007/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Enklawy 8/2, 05-509 Józefosław, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00014716/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 49,12 m2 (pokój, pokój z aneksem kuchennym, hol i łazienka) wraz z prawami związanymi. Prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr A1-14 o powierzchni 4,21 m2 oraz z prawem do wyłącznego korzystania z przyległego do tego lokalu tarasu o powierzchni 7,58 m2 oraz z przyległego do niego ogródka przydomowego o powierzchni 51,23 m2 w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 302 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można złożyć również na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gierała

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: