Licytacja 657/08 z dnia 2018/12/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Wymysłowie pod Gnieznem

  • nr księgi wieczystej: PO1G/00051006/9
  • suma oszacowana: 9920
  • kwota wywołania: -25% 7440,00
  • wadium: 992,00
  • postęp: 100,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/19 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 09.44.44.png","size":645707,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3532\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3532\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 09.44.58.png","size":632426,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3532\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3532\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2009.44.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Franciszkańskiej 10, 62-200 Gniezno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wymysłowo, 62-240 Trzemeszno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 657/08 i inne

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WRAZ Z PRAWEM UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 10, 62-200 Gniezno, budynek B sala nr 49 odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej Wymysłowo ,Wymysłowo, 62-240 Trzemeszno, dla której SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00051006/9.

 


Opis nieruchomości: niezabudowana działka nr 541 o pow. 513 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego do dnia 30-07-2091 roku. Działka uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, posiada dostęp do drogi publicznej. Otoczenie działki stanowi zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkalna, Jezioro Wierzbiczańskie oraz las.

 

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 920,00 zł. Cena wywoławcza jest równa3/4sumy oszacowania i wynosi 7 440,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 992,00 zł. na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP S.A. I O. Centrum w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Nieruchomość można ogłądać w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00


Operat szacunkowoy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: