Licytacja 25/17 z dnia 2019/01/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Pruszczem Gdańskim

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00113588/3
  • suma oszacowana: 132000
  • kwota wywołania: -25% 99000,00
  • wadium: 13200,00
  • postęp: 1320,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/18 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.15.29.jpg","size":163421,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.15.29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.15.29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.15.29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-20 o 12.48.11.png","size":978910,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-20 o 12.48.23.png","size":699256,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-20 o 12.48.38.png","size":804732,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2012.48.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, 3 Maja, Gdańsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kasztanowa, Grabiny Zameczek, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

Sygnatura: Kmp 25/17 i pozostałe

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1G/00113588/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Kmp 25/17 i pozostałych prowadzonych przeciwko dłużnikowi Romanowi Ronasz w dniu 18.01.2019r. o godz. 10.00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności działki nr 211/166 o pow. 1.220 m2, położonej przy ul. Kasztanowej w miejscowości Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00113588/3.


Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Hanna Gadomska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: