Licytacja 805/16 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w zabudowanej działce pod Jelenią Górą

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00018130/7
  • suma oszacowana: 342525
  • kwota wywołania: -25% 256893,75
  • wadium: 34252,50
  • postęp: 3426,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_85_11_PPKH-H.JPG.JPG","size":187357,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3557\/S_85_11_PPKH-H.JPG.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3557\/thumbnail\/S_85_11_PPKH-H.JPG.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_85_11_PPKH-H.JPG.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy, aleja Wojska Polskiego, Jelenia Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kopaniec, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 805/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości udział 1/2, położonej przy Kopaniec 40,Kopaniec, 58-512 Stara Kamienica, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00018130/7.

Suma oszacowania wynosi 342 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 893,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 252,50 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944. (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Robert Dudek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: