Licytacja 412/18 z dnia 2019/01/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Głogowie przy ul. Matejki

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00057649/6
  • suma oszacowana: 176000
  • kwota wywołania: -25% 132000,00
  • wadium: 17600,00
  • postęp: 1760,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/23 13:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.41.55.png","size":886179,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.41.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.41.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.41.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.42.07.png","size":641439,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.42.21.png","size":972700,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.42.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.44.04.png","size":284191,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.44.15.png","size":250688,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.44.29.png","size":467026,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.44.42.png","size":371904,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.42.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3558\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.42.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.44.42.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stanisława Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jana Matejki 12/16, 67-200 Głogów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Marcin Sobuś

Kancelaria Komornicza, Morcinka 8, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 833 22 22 / fax. 76 831 32 84

Sygnatura: KM 412/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Matejki 12/16, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00057649/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 73,30 m2, zlokalizowanego na III p. budynku wielorodzinnego, położonego w miejscowości Głogów przy ul. Matejki 12/16. Lokal ten składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy i pomieszczenie gospodarcze na strychu. Nieruchomość ta posiadaja założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00057649/6

Suma oszacowania wynosi 176 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Sobuś

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: