Licytacja 1577/16 z dnia 2019/01/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Jelenią Górą

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00079342/1
  • suma oszacowana: 68520
  • kwota wywołania: -25% 51390,00
  • wadium: 6852,00
  • postęp: 686,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/25 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.05.40.jpg","size":139397,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3561\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.05.40.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3561\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.05.40.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.05.40.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.06.06.jpg","size":110774,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3561\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.06.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3561\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.06.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.06.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy, aleja Wojska Polskiego, Jelenia Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wojanów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Mariusz Kopeć

 

Kancelaria Komornicza, Zamenhoffa 3/1, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 76 470 25 / fax. 75 76 470 25

Sygnatura: KM 1577/16

 


OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający

Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku

z art. 955 Kpc.


ogłasza I licytację nieruchomości


- lokal mieszkalny - udziały po 1/2 położonej w gm. Mysłakowice, Wojanów 11/3, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00079342/1.


Licytacja odbędzie się w dniu 25-01-2019 r. o godz. 14:30

w sali nr 233 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68 520,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości 34.260,00 zł.

Cena wywołania wynosi:3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 25.695,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 3.426,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości 34.260,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 25.695,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 3.426,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra

nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Kopeć

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: