Licytacja 2006/16 z dnia 2019/01/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w miejscowości Świętajno na Mazurach

  • nr księgi wieczystej: OL1C/00011140/4
  • suma oszacowana: 791000
  • kwota wywołania: -25% 593250,00
  • wadium: 79100,00
  • postęp: 7910,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.59.17.png","size":917490,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.59.31.png","size":450641,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.59.48.png","size":672079,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.59.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.11.50.png","size":374518,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.11.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.11.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.11.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.12.02.png","size":375108,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.12.14.png","size":461565,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.12.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.16.48.png","size":453209,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.16.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.16.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.16.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.18.00.png","size":587433,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.18.15.png","size":476287,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.18.31.png","size":469882,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.18.41.png","size":467744,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.18.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.19.46.png","size":470063,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.19.59.png","size":333840,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.19.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.20.10.png","size":422933,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.20.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3562\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.20.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.20.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rogojny 10A, 19-411 Świętajno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 2006/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Rogojny 10A, 19-411 Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00011140/4.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 201 m² położona w obrębie miejscowości Rogojny 10A, gm. Świętajno, na działce o numerze geodezyjnym 34/5, o powierzchni 0,3500 ha, stanowiąca własność Andrzeja Masalskiego, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/00011140/4. Budynek mieszkalny jest niezamieszkały i położony w pobliżu jeziora Łaźno, na skraju puszczy Boreckiej.

Suma oszacowania wynosi 791 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 593 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
22.01.2019 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: