Licytacja 2788/17 z dnia 2019/01/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w zabudowanej działce w Wałbrzychu

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00024963/1
  • suma oszacowana: 94000
  • kwota wywołania: -25% 70500,00
  • wadium: 9400,00
  • postęp: 940,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/31 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_69_2_PWBKH-H(01).JPG","size":276069,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/S_69_2_PWBKH-H%2801%29.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/thumbnail\/S_69_2_PWBKH-H%2801%29.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_69_2_PWBKH-H%2801%29.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-20 o 14.46.58.png","size":574065,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.46.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.46.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.46.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-20 o 14.47.09.png","size":550017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.47.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3563\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.47.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-20%20o%2014.47.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Juliusza Słowackiego, Wałbrzych, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Andersa 164, Wałbrzych, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Waldemar Wójcik

Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych

tel. 748433339 / fax. 748433338

Sygnatura: Km 2788/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ilona Pacyniak, położonej przy ul. Andersa 164, 58-304 Wałbrzych, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00024963/1.

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Waldemar Wójcik

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: