Licytacja 794/17 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Gostyninem

  • nr księgi wieczystej: PL1G/00035779/1
  • suma oszacowana: 43400
  • kwota wywołania: -33% 28933,33
  • wadium: 4340,00
  • postęp: 434,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.24.51.jpg","size":301368,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3565\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.24.51.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3565\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.24.51.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.24.51.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 3 Maja, Gostynin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osmolin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

TOMASZ LEWANDOWSKI

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 48, GOSTYNIN, 09-500 GOSTYNIN

tel. +48504963449 / fax.

Sygnatura: Km 794/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie TOMASZ LEWANDOWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 MAJA 43, 09-500 GOSTYNIN, pokój II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 09-540 Osmolin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00035779/1.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, rolna o powierzchni 0,81ha. Dostęp do nieruchomości gruntową gminną. Grunty orne o powierzchni 0,60ha w klasie RIIIb-RIV, łąki o powierzchni 0,21ha w klasie ŁIV.

Suma oszacowania wynosi 43 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 1831 9838 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
27.12.2018 - 10.01.2019 10:00 - 14:00


oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

TOMASZ LEWANDOWSKI

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: