Licytacja 429/16 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Warszawie przy ul. Kasprowicza

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00220241/3
  • suma oszacowana: 158500
  • kwota wywołania: -25% 118875,00
  • wadium: 15850,00
  • postęp: 1585,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.38.39.png","size":907017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3568\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3568\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.38.51.png","size":991017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3568\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3568\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.38.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kocjana 3, 01-479 Warszawa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Warszawa, ul. Kasprowicza 48

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

Sygnatura: Km 429/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1144, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kasprowicza 48/45, 01-871 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00220241/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2, przysługujący dłużnikowi w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 położonej w Warszawie przy ul. Kasprowicza 48. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m2. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal znajduje się na II kondygnacji (I piętrze) ww. budynku. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia przynależnego zlokalizowanego w piwnicy budynku o powierzchni 4,21 m2. Lokal posiada balkon. Ekspozycja jednostronna. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1M/00220241/3. Z lokalem związany jest udział w wysokości 4150/536879 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej WA1M/00042488/4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 158 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-479 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Michalewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: