Licytacja 319/17 z dnia 2019/01/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w zabudowanej działce w Błoniu

  • nr księgi wieczystej: WA1G/00052347/1
  • suma oszacowana: 111000
  • kwota wywołania: -33% 74000,00
  • wadium: 11100,00
  • postęp: 1110,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/21 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1944_262_PSB.jpg (002).jpg","size":159812,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3573\/S_1944_262_PSB.jpg%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3573\/thumbnail\/S_1944_262_PSB.jpg%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1944_262_PSB.jpg%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1944_262_PSB.jpg.jpg","size":182560,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3573\/S_1944_262_PSB.jpg.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3573\/thumbnail\/S_1944_262_PSB.jpg.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1944_262_PSB.jpg.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, W. Bartniaka, Grodzisk Mazowiecki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Orzeszkowej 3, Błonie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Krystyna Zielińska

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 52 , Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 227290280, 534101015 / fax. 227290284

Sygnatura: Km 319/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2019 o godz. 13:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny, Ul. Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój I, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości  położonej przy Orzeszkowej , 05-870 Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00052347/1.

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02105019241000009073784192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krystyna Zielińska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: