Licytacja 162/16 z dnia 2019/02/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Świebodnej koło Przemyśla

  • nr księgi wieczystej: PR1J/00065482/9
  • suma oszacowana: 52600
  • kwota wywołania: -25% 39450,00
  • wadium: 5260,00
  • postęp: 526,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/06 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 14.45.25.png","size":762485,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3578\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3578\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 14.45.36.png","size":776138,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3578\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3578\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.45.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Jarosław, ul. Jana Pawła II 11

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Świebodna 101, gmina Pruchnik

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41 e-mail: jaroslaw2@komornik.pl
Km 162/16

Jarosław, dnia 10-10-2018

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka (tel. 16 621-31-41) ogłasza, że dnia
06-02-2019 r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Świebodnej nr 101, gmina Pruchnik, oznaczonej jako działka nr 667 obręb Świebodna o pow. 0,3833 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 50,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 128,0 m2 . Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/00065482/9.

Suma oszacowania wynosi 52 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 260,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się
w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 1500 1634 1216 3003 6501 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik Sądowy
Adrianna Zbucka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: