Licytacja 831/17 z dnia 2019/01/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Sanokiem

  • nr księgi wieczystej: KS1S/00071179/3
  • suma oszacowana: 190413
  • kwota wywołania: -33% 126942,00
  • wadium: 19041,30
  • postęp: 1905,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/15 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.26.44.jpg","size":71820,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.26.54.jpg","size":59023,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.54.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.54.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.26.54.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.27.09.jpg","size":60584,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.27.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3582\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.27.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.27.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kościuszki, Sanok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Niebieszczany, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sanoku
Paweł Woźny
Kancelaria Komornicza w Sanoku
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29/305A
tel. 13 460 14 30 e-mail: sanok.wozny@komornik.pl www.komorniksanok.pl

Km 831/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KS1S/00071179/3. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Paweł Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2019r. o godz. 13:30 w budynku
Sądu Rejonowego w Sanoku mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 5, w sali nr 104, odbędzie się: druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr ew.658/19 oraz nr ew.658/21,
o łącznej pow.0,26ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, 2,5 kondygnacyjnym, o pow. użytkowej 178,75m2 oraz wiatą gospodarczą obudowaną o pow. użytkowej 21,61m2,
położonej: Niebieszczany, gmina Sanok
dla której Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KSIS/00071179/3.


Suma oszacowania wynosi 190 413,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 942 00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 041,30 zł w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Sanoku 73 86421184 2018 0035 9368 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5
odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: