Licytacja 533/17 z dnia 2019/01/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem pod Grudziądzem

  • nr księgi wieczystej: TO1U/00028127/9
  • suma oszacowana: 488000
  • kwota wywołania: -33% 325334,00
  • wadium: 48800,00
  • postęp: 4880,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/21 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_841_1_PWBKH-H.JPG","size":198847,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3587\/S_841_1_PWBKH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3587\/thumbnail\/S_841_1_PWBKH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_841_1_PWBKH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Generała Sikorskiego, Grudziądz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mały Rudnik, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska
Kancelaria Komornicza
UL. GROBLOWA 4/3, 86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 507785208, 507785193 -alimenty, fax 56 4621218 e-mail: grudziadz2@komomik.pl
www.grudziadz2.komornik.pl
Km 533/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 21-01-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy ul. Sikorskiego 19/23 w sali nr 21 odbędzie się


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości Mały Rudnik 108 gmina Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00028127/9. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z 5 pokoi, salonu, jadalni, kuchni, 2 łazienek, kotłowni, wiatrołapu, komunikacji i garażu o łącznej powierzchni użytkowej 191,31 m2


Suma oszacowania wynosi 488 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
325 350 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Grudziądzu
47 10205040 0000 6502 0025 6123
Rękojmia winna być uiszczona w całości najpóźniej w dzień przed licytacja nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 przeglądać w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Groblowej 4/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Można także oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: