Licytacja 435/18 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Brennej koło Szczyrku

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00052406/3
  • suma oszacowana: 691280
  • kwota wywołania: -25% 518460,00
  • wadium: 69128,00
  • postęp: 6913,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.39.10.png","size":809309,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.39.26.png","size":613119,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.39.39.png","size":692286,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.39.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.40.43.png","size":753605,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.40.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3588\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.40.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.40.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Cieszyn, ul. Garncarskiej 8

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

43-438 Brenna ul. Objazdowa 33A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie
ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail: cieszyn2@komornik.pl www.komornik-cieszyn.pl


Sygnatura: KM 435/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek podaje do publicznej wiadomości,


że w dniu 22-01-2019 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:


Brenna - nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 3421/3; 3423/5; 3423/6 i 3423/4, zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, całkowicie podpiwniczonym oraz budynkiem garażu

położonej pod adresem 43-438 Brenna ul.Objazdowa 33A

 

dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00052406/3; BB1C/00059087/9; BB1C/00055577/3.

 


Suma oszacowania - 691 280,00 zł,

Cena wywołania - 3/4 sumy oszacowania i wynosi 518 460,00 zł,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 128,00 zł. zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

 

 

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z dłużnikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Bliższe informacje o licytowanej nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl w zakładce "licytacje".


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jarek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: