Licytacja 1814/17 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość rolna, zabudowana koło Kutna

  • nr księgi wieczystej: LD1K/00034802/1
  • suma oszacowana: 144900
  • kwota wywołania: -33% 96601,00
  • wadium: 14490,00
  • postęp: 1449,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.48.03.png","size":602928,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.48.19.png","size":667731,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.48.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.03.35.png","size":556769,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.03.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.03.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.03.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.04.47.png","size":513556,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.04.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3590\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.04.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.04.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stanisława Staszica 3, 99-300 Kutno, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Marianka, 99-307 Strzelce

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aleksandra Mucha

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39, 99-300 Kutno

tel. 24 254 54 27 / fax. 24 2545403

Sygnatura: Km 1814/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy Staszica 3, 99-300 Kutno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: obręb ewid. Marianka, dz. nr 9/2 , 99-307 Strzelce, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00034802/1.

Suma oszacowania wynosi 144 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 (Wydział Cywilny) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Mucha

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: