Licytacja 852/14 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom z działką rolną koło Jarosławia

  • nr księgi wieczystej: PR1R/00006184/6
  • suma oszacowana: 240000
  • kwota wywołania: -25% 180000,00
  • wadium: 24000,00
  • postęp: 2400,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.36.54.png","size":615054,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.36.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.36.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.36.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.37.08.png","size":765068,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.37.24.png","size":486444,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.37.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.43.52.png","size":601307,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.43.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.43.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.43.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 16.45.36.png","size":515307,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.45.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3591\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.45.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2016.45.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

230, Rożniatów, 37-205 Zarzecze

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Marcin Winiarz

Kancelaria Komornicza, pl. Mickiewicza 12, 37-200 Przeworsk

tel. 166487500 / fax. 166487500

Sygnatura: Km 852/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, pokój Sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja:

- działka nr 176 o pow. 0,1477 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym częściowo podpiwniczonym położonym przy 230, Rożniatów, 37-205 Zarzecze, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1R/00006184/6. Suma oszacowania wynosi 203 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 300,00 zł. 

- działki nr 429 o pow. 0,4545 ha niezabudowanej, oznaczonej jako działka rolna położonej przy , Rożniatów, 37-205 Zarzecze, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1R/00006184/6. Suma oszacowania wynosi 37 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O.Przeworsk 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Marcin Winiarz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: