Licytacja 2649/11 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Środzie Śląskiej

  • nr księgi wieczystej: WR1S/00003646/8
  • suma oszacowana: 355900
  • kwota wywołania: -25% 266925,00
  • wadium: 35590,00
  • postęp: 3559,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 10.51.50.png","size":367675,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.51.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.51.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.51.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 10.52.10.png","size":440824,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 10.52.23.png","size":532112,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.52.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 10.53.46.png","size":677642,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.53.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3593\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.53.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2010.53.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Środa Śląska, ul. św. Andrzeja 3

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mostowa 15A, Środa Śląska, Poland

nr tel. 71 317 26 12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2019r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

a) udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ulicy Mostowej 15A, w granicach działki nr 80 AM-23 o powierzchni 0,0584 ha, w Środzie Śląskiej, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00003646/8.
Suma oszacowania wynosi 177.950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133.462,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.795,00zł.

b) udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalny jednorodzinnym, położonej przy ulicy Mostowej 15A, w granicach działki nr 80 AM-23 o powierzchni 0,0584 ha, w Środzie Śląskiej, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00003646/8.
Suma oszacowania wynosi 177.950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133.462,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.795,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 10-01-2019r. o godz. 10:00.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: