Licytacja 3063/16 z dnia 2019/01/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Łęgowie koło Pruszczu Gdańskiego

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00043584/3
  • suma oszacowana: 594000
  • kwota wywołania: -33% 396001,00
  • wadium: 59400,00
  • postęp: 5940,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/24 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.07.08.png","size":465252,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.07.19.png","size":417639,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.07.31.png","size":389838,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.07.45.png","size":470342,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.07.59.png","size":524592,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3594\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.07.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Gdańsk, ul. 3 Maja 9 A

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cicha 3, Łęgowo, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

Sygnatura: Km 3063/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1G/00043584/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 3063/16 w dniu 24.01.2019r. o godz. 10.00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości w postaci działki nr 392/4 o pow. 1.152 m2, zabudowanej domem mieszkalnym z garażem i budynkiem biura, położonej w Łęgowie przy ulicy Cichej 3, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00043584/3.
Suma oszacowania wynosi 594 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 396 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: