Licytacja 1396/16 z dnia 2019/01/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Warszawie przy ul. Mikołaja Trąby

  • nr księgi wieczystej: WA3M/00433468/0
  • suma oszacowana: 340400
  • kwota wywołania: -25% 255300,00
  • wadium: 34040,00
  • postęp: 3404,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/24 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.19.41.png","size":573233,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.19.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.19.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.19.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.22.47.png","size":563894,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.22.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.22.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.22.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.23.01.png","size":825284,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.23.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3596\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.23.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.23.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Mikołaja Trąby 12A/210, Warszawa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Renata Delert

Kancelaria Komornicza, Lęborska 8, 03-443 Warszawa

tel. 22 4012276 / fax. 22 4012276

Sygnatura: Km 1396/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Renata Delert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu położonego przy ul. Mikołaja Trąby 12A/210,warszawa, 03-146 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00433468/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 60,80 m2, położony na II kondygnacji (I piętro), składający się z: trzech pokoi, kuchni, hallu, łazienki oraz logii o pow. 2,91m2..

Suma oszacowania wynosi 340 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Renata Delert

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: