Licytacja 446/18 z dnia 2019/01/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Górze pod Lesznem

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00079002/9
  • suma oszacowana: 140000
  • kwota wywołania: -25% 105000,00
  • wadium: 14000,00
  • postęp: 1400,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/25 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.53.50.png","size":565659,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3598\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.53.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3598\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.53.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.53.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 11.54.52.png","size":1034563,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3598\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.54.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3598\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.54.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2011.54.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stanisława Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Góra, ul. Piastów 27/5

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Robert Bury

Kancelaria Komornicza, Rynek 45, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 768334504 ; 767272620 / fax. 767272625

Sygnatura: KM 446/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Piastów 27/5, 56-200 Góra, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00079002/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Góra ul. Piastów 27/5 stanowiąca własność dłużnika Kazimierz i Bożena Świder opisana jako wspólność ustawowa majątkowa małżeńska - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 79,80 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju znajdujący się na III piętrze budynku oraz wartość udziału w prawie własności działki gruntowej nr ewid. 656/18 na której posadowiony jest budynek mieszkalny i w częściach wspólnych budynku, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w GŁOGÓW nr LE1G/00079002/9.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Legnica 70102030170000230201600543.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 14 000,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : PKO BP S.A. Legnica - 70102030170000230201600543

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Bury

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: