Licytacja 243/17 z dnia 2019/01/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi pod Międzyrzeczem

  • nr księgi wieczystej: GW1M/00002960/1
  • suma oszacowana: 144000
  • kwota wywołania: -33% 96000,00
  • wadium: 14400,00
  • postęp: 1440,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/29 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.56.52.png","size":658419,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.56.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.56.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.56.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.57.11.png","size":759073,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.57.29.png","size":670676,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3601\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.57.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łagowiec 53, 66-320 Trzciel

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza, Piastowska 32, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz

tel. 0957423067 / fax. 0957411843

Sygnatura: Km 243/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Łagowiec 53, 66-320 Trzciel, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00002960/1.

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA Oddział Sulęcin 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Brzeźniak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: