Licytacja 175/18 z dnia 2019/01/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Mielcem

  • nr księgi wieczystej: TB1M/00050082/8
  • suma oszacowana: 311182
  • kwota wywołania: -33% 207454,67
  • wadium: 31118,20
  • postęp: 3112,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/31 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 13.18.22.jpg","size":189717,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 13.18.31.jpg","size":194077,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 13.18.41.jpg","size":157325,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3603\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.18.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Mielcu, Kościuszki, Mielec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wampierzów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Łukasz Dziuban

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 42, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 17 77 07 101 / fax. 17 7707 107

Sygnatura: KM 175/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wampierzów 116,Wampierzów, 39-308 Wadowice Górne, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00050082/8.


Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne, oznaczona działką ewidencyjną nr 264, o pow. 2,25ha, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. 108,00m2 Nabycie nieruchomości podlega ograniczeniom z art. 2a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U.2017.0.2196 t.j. (z poźń. zm.) oraz wymogom wynikającym z ustawy z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r., w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Suma oszacowania wynosi 311 182,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 207 454,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 119,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Dziuban

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: