Licytacja 399/18 z dnia 2019/02/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Kętami

  • nr księgi wieczystej: KR2E/00035856/0
  • suma oszacowana: 301964
  • kwota wywołania: -25% 226473,00
  • wadium: 30196,40
  • postęp: 3020,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/11 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-24 o 18.06.06.jpg","size":115064,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-24 o 18.06.19.jpg","size":133516,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-24 o 18.06.30.jpg","size":128172,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3624\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-24%20o%2018.06.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek Główny, Oświęcim, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stara Droga 230a, Bulowice, Polska

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.02.2019r. godz. 14:00 w sali nr 206 , w miejscu - Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, odbędzie się


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystychw Kętach prowadzi
KW nr KR2E/00035856/0

Lokalizacja nieruchomości: 32-652 Bulowice ul. Stara Droga 230 A


OPIS NIERUCHOMOŚCI:


Nieruchomość składa się z działki o nr ewidencyjnym nr 722/4, o powierzchni 0,0805 ha, działka o regularnym kształcie - prostokątnym, płaska, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem niemieszkalnym - inwentarskim; uzbrojenie: sieć wodociągowa miejska, sieć elektroenergetyczna przyłączona z nieruchomością sąsiedniej, sieć kanalizacji do własnego szamba, sieć gazowa w okolicy; budynek niemieszkalny w zabudowie wolnostojącej – inwentarski, wolnostojący, posadowiony w płd. części działki, murowany z pustaków oraz cegły, parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą, pow. zabudowy 57m2, rok budowy 1973r, obiekt nieocieplony, nieotynkowany, wyposażony w stolarkę okienną i drzwi wejściowe, obiekt w średnim stanie technicznym do remontu generalnego lub wyburzenia; budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony styropianem. Obiekt wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę nr 129/08/K z dnia 25 czerwca 2008r. znak WAB.7351.145/08/K wg projektu typowego „Dom w Perłówce”. Zgodnie z informacją uzyskaną od dłużnika, budynek nie został oddany do użytkowania (nie zgłoszono zakończenia prac budowlanych). Budynek składa się z parteru oraz poddasza użytkowego oraz garażu jednostanowiskowego w bryle budynku. Budynek do końcowego wykończenia, tj. wykonania oblicowania ścian zewn. przy gruncie, wymalowania elewacji, wymalowania ścian toalety, położeniu płytek na balkonie oraz na schodach przed wejściem do budynku; na parterze znajduje się garaż jednostanowiskowy o pow. uż. 18m2, wiatrołap (2,6m2), hol (4,1m2), łazienka (3,3m2), kotłownia (5,6m2), salon z jadalnią (22,4m2) i kuchnia (8,7m2).Na poddaszu znajduje się hol (7,8m2), pomieszczenie gospodarcze (2m2), 3 pokoje (2 x 12,4m2, 13,5m2), łazienka (6,1m2).Na parterze w salonie zainstalowany kominek opalany drewnem bez płaszcza grzewczego, Powierzchnia użytkowa - 103 m2, Dodatkowo garaż jednostanowiskowy o pow. użytkowej 18 m2, Podstawowe elementy konstrukcyjne: fundamenty: żelbetowe wylewane na mokro; ściany zewnętrzne: murowane z pustaka ceramicznego, ocieplone styropianem 30cm;ściany wewnętrzne: murowane z pustaka ceramicznego; kominy: murowane z pustaków systemowych; stropy: nad parterem płyty żelbetowe, nad poddaszem strop drewniany; dach: dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej z jaskółkami; schody: żelbetowe zabiegowe; balkony: płyta żelbetowa wspornikowa. Na rzecz każdoczesnych włascicieli licytowanej nieruchomości ustanowiona jest niedpłatna służebność przejazdu i przechodu.


Nieruchomość jest oszacowana na kwotę - 301. 964,00zł


cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)--------------------226.473,00 zł
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-----------------30.196,40 zł

 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania w/w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.


ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664


lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel : 690 207 873 lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: