Licytacja 2527/18 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Legionowie przy ul. Obrońców Lwowa

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00005694/9
  • suma oszacowana: 347000
  • kwota wywołania: -25% 260250,00
  • wadium: 34700,00
  • postęp: 3470,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.15.53.png","size":722515,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3629\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.15.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3629\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.15.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.15.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.16.08.png","size":607646,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3629\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.16.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3629\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.16.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.16.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Obrońców Lwowa 2A, 05-119 Legionowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Marcin Turski

Kancelaria Komornicza, Kopernika 19, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 022 784 19 48 / fax. 022 784 19 48 (1)

Sygnatura: Km 2527/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Lwowa 2A, 05-119 Legionowo, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00005694/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka w kształcie regularnego czworokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 139 m2. Nieruchomość przylega od strony północno-zachodniej do ulicy Obrońców Lwowa, od strony południowo-zachodniej do ulicy Strużańskiej, z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Nieruchomość jest ogrodzona ze wszystkich stron siatką stalową na słupkach stalowych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą i roślinnością ozdobną, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ruch samochodowy w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości jest zróżnicowany, na ulicy Strużańskiej okresowo intensywny. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt został wybudowany w 2000 roku, nie jest zgłoszony do użytkowania (na podstawie informacji uzyskanych od właścicielki podczas oględzin). Na program użytkowy budynku składa się: hall, salon, kuchnia, łazienka, pokój, garaż, kotłownia. Fundamenty betonowe. Ściany z pustaków ceramicznych MAX. Strop nad parterem żelbetowy. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk cienkowarstwowy, na fundamencie i kolumnach tynk mozaikowy. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, malowane, w kuchni glazura na dwóch ścianach, na pozostałych gładź gipsowa. Posadzki cementowe. Podłogi: panele podłogowe i terakota. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, sufit podwieszany, wanna, umywalka, sedes. Schody zewnętrzne żelbetowe, obłożone terakotą. Strych o powierzchni 50 m2jest wykończony płytą gipsowo-kartonową, brak podłogi oraz schodów wewnętrznych. Wrota garażowe stalowe uchylne, posadzka z terakoty. W kotłowni posadzka cementowa. W budynku wykonano instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Brak w dniu oględzin instalacji centralnego ogrzewania. W salonie wykonano kominek opalany drewnem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 87 m2(na podstawie projektu okazanego podczas oględzin). Powierzchnia garażu 15 m2, kotłowni 6,8 m2. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Standard wykończenia budynku, dla potrzeb niniejszego opracowania określa się jako średni. Obiekt jest w trakcie remontu.

Suma oszacowania wynosi 347 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 260 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Turski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: