Licytacja 595/15 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Warszawie przy ul. Wiślanego Nurtu

  • nr księgi wieczystej: WA6M/00473294/2
  • suma oszacowana: 804210
  • kwota wywołania: -33% 536141,00
  • wadium: 80421,00
  • postęp: 8043,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.29.32.png","size":332506,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.29.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.29.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.29.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.30.05.png","size":603195,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.30.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.30.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.30.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.33.49.png","size":570196,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.33.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.33.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.33.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.34.01.png","size":627846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.34.14.png","size":608293,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.34.27.png","size":652211,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3631\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.34.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15A, Warsaw, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wiślanego Nurtu 22, Warsaw, Poland

Komornik Sądowy (dawniej Rew.XX1I) przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Łukasz Warchoł Kancelaria Komornicza w Warszawie 03-726 Warszawa ul. Jana Zamoyskiego 47A/4 tel. (022) 862 33 84, fax 862 43 08 e-mail: warszawa22@kornornik,p1
Km 595/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00473294/2 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.02.2019r., o godzinie 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy "ferespolska 15A w sali nr 223, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 680,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w trakcie realizacji) o powierzchni 177,62 m2 położonej w Warszawie przy ulicy Wiślanego Nurtu 22, działka 252, obręb 3-14-37 dla której XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00473294/2 stanowiącą własność dłużnika.


Suma oszacowania wynosi 804.210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 536 140 00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.421,00z1. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 33 O. w Warszawie 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do sprawy o sygn. KM 595/15.

Zgodnie z przepisem art.976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe przy Terespolska 15A odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego w sprawie pod sygn. VII Co 497/17. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: