Licytacja 2200/18 z dnia 2019/02/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Ostrowie Wielkopolskim

  • nr księgi wieczystej: KZ1W/00029861/0
  • suma oszacowana: 328100
  • kwota wywołania: -25% 246075,00
  • wadium: 32810,00
  • postęp: 3281,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/21 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.39.35.png","size":665330,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.39.47.png","size":593686,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.39.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.52.03.png","size":708496,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.52.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3641\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.52.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.52.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul.Zachodnia 3, 63-400 Ostrów Wlkp

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Łukasz Konrady

Kancelaria Komornicza, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 18 06 / fax. 62 735 18 06

Sygnatura: Km 2200/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 65, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Zachodnia 3, 63-400 Ostrów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00029861/0.

Suma oszacowania wynosi 328 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Ostrów Wlkp. 32 1020 2267 0000 4302 0035 5289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Konrady

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: