Licytacja 1406/11 II z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Myślenicami

  • nr księgi wieczystej: KR1Y/00078930/6
  • suma oszacowana: 123800
  • kwota wywołania: -33% 82533,33
  • wadium: 12380,00
  • postęp: 1238,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.33.18.jpg","size":93511,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.33.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.33.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.33.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.35.54.jpg","size":50257,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.35.54.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.35.54.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.35.54.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.38.27.jpg","size":74818,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.38.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.38.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.38.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.41.55.jpg","size":98374,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.41.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.41.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.41.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.42.50.jpg","size":170858,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.42.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.42.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.42.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.47.23.jpg","size":87018,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.47.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.47.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.47.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.48.56.jpg","size":158230,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.48.56.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.48.56.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.48.56.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 13.59.52.jpg","size":142051,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.59.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.59.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2013.59.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 14.04.42.jpg","size":72317,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2014.04.42.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3642\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2014.04.42.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2014.04.42.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Piłsudskiego, Myślenice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tokarnia, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka
Kancelaria Komornicza 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 14 tel.: 12 272-11-37, fax: 122721137, http://www.myslenicekomornik.pl,
Sygn. akt Km 1406/11 Km 1138/17 Km 1493/12
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1406/11, Km 1138/17 , Km 1493/12


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20 lutego 2019r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala 20 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA

2/ nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia, tj. niezabudowanych działek gruntowych nr 391,541,552,1662,1811,1935,2170,2187,2273,2198/1. Działka nr 391 o pow.0,05 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako lasy klasy IV . Brak dostępu do drogi. Działka nr 541 o pow. 0,08 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako pastwiska trwałe klasy IV ( 0,07 ha ) oraz jako drogi ( 0,01 ha ) . Działka nr 552 o pow. 0,22 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy V ( 0,20 ha) i lasy klasy IV ( 0,02 ha ). Działka nr 1662 o pow. 0,24 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako lasy klasy IV. Działka nr 1811 o pow. 0,12 ha, wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy V. Działka nr 1935 o pow. 0,16 ha, wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy V. Działka nr 2I70 o pow. 0,08 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy IVb ( 0,03 ha) i grunty orne V ( 0,05 ha ). Działka nr 2187 o powierzchni 0,15 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy IVb ( 0,13 ha) i grunty orne klasy V ( 0,01 ha ) i nieużtki ( 0,01 ha ). Działka nr 2198/1 o pow. 0,16 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy V. Działka nr 2273 o pow. 0,15 ha ,
wg. rejestru gruntów użytkowana jako grunty orne klasy IVb. Działki nr 541,552,1662,1811,1935, 2170,2187,2273 ,2198 posiadają dojazd drogą gruntową biegnącą po działkach prywatnych - brak prawnie zabezpieczonego dostępu do drogi publicznej.Działka nr 2198 o pow. 0,16 ha w rejestrze gruntów wpisana jest jako działka 2198/1 i zgodnie wykazem zmian działek działka 2198 zmienia oznaczenie na 2198/1.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00078930/6.


Do nabycia nieruchomości KR1Y/00078930/6 stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7


Nieruchomość wpisana w KR1Y/00078930/6 oszacowana jest łącznie na kwotę 123.800,00zł
Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek:


nr 391- oszacowana na kwotę 3.600,00 zł., cena wywoławcza - 2/3 wynosi: 2.400,00 zł
nr 541 - oszacowana na kwotę 5.600,00 zł., cena wywoławcza - 2/3 wynosi: 3.733,33 zł
nr 552 - oszacowana na kwotę 14.700,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 9.800,00 zł
nr 1662 - oszacowana na kwotę 21.800 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 14.533,33 zł
nr 1811 - oszacowana na kwotę 7.100,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 4.733,00 zł
nr 1935 - oszacowana na kwotę 13.100,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 8.733,33 zł
nr 2170 - oszacowana na kwotę 10.600,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 7.066,66 zł
nr 2187 - oszacowana na kwotę 14.900,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 9.933,33 zł
nr 2198/1-oszacowana na kwotę 13.900,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 9.266,66 zł
nr 2273 - oszacowana na kwotę 18.500,00 zł., cena wywoławcza- 2/3 wynosi: 12.333,33 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA 0/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: