Licytacja 1516/17 z dnia 2019/02/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Żorach przy ul. Sąsiedzkiej

  • nr księgi wieczystej: GL1X/00010031/9
  • suma oszacowana: 466000
  • kwota wywołania: -25% 349500,00
  • wadium: 46600,00
  • postęp: 4660,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/22 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 14.56.36.png","size":645418,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3644\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.56.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3644\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.56.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.56.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 14.57.00.png","size":698470,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3644\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.57.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3644\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.57.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.57.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

aleja Jana Pawła II 15, 44-240 Żory, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Żory, przy ul. Sąsiedzkiej 16

telefon/fax: (0-32) 434 18 24
komórka: 0-514 511 798

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach 

Jadwiga Albera
Kancelaria Komornicza w Żorach
44-240 Żory al. Jana Pawła II 29
Sygn. akt KM 1516/17, KM 388/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwiga Albera zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 10 00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziałów po 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Żory, przy ul. Sąsiedzkiej 16, działka nr 2033/62 o powierzchni 348 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, piętrowym z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku o powierzchni użytkowej 166,82 m2.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach o numerze GL1X/00010031/9.
Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 466 000,00 zł.
Suma oszacowania 1/2 części udziału każdego z dłużników wynosi: 233.000,00 zł.
Cena wywołania udziału każdego z dłużników wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 174.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji każdego z udziału w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości po 23.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na rachunek bankowy komornika o numerze:
18 1020 2472 0000 6402 0123 4590

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K O M O R N I K

mgr Jadwiga Albera

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: