Licytacja 78/18 z dnia 2019/02/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Puławami

  • nr księgi wieczystej: LU1P/00042258/4
  • suma oszacowana: 382286
  • kwota wywołania: -25% 286714,50
  • wadium: 38228,60
  • postęp: 3823,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/25 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 15.14.57.jpg","size":200120,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.14.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.14.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.14.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 15.15.09.jpg","size":355404,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 15.15.20.jpg","size":222462,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 15.15.31.jpg","size":244754,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3645\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2015.15.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Pulawy, Lubelska, Puławy, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Karmanowice, Polska


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat

Kancelaria Komornicza w Puławach 24-100 Puławy ul. Piaskowa 3A/10
81 8885970, 81 5651616
pulawy1@komornik.pl
Sygn.akt KM 78/18

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza w Puławach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-02-25 o godz 09:15 w sali nr VII, w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Karmanowice, gm. Wąwolnica, składającej się z działek gruntu o nr ew. 256 o pow. 0,26 ha, 358 o pow. 0,34 ha oraz 651 o pow. 0,12 ha (łączna powierzchnia działek: 0,72 ha) i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach o numerze KW LU1P/00042258/4. Działka o nr ew. 256 zabudowana jest drewnianym, otynkowanym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w latach 50-tych o pow. użytkowej 62,24 m.kw., murowanym budynkiem gospodarczym wzniesionym w latach 60-tych o pow. zabudowy 55,00 m.kw. oraz murowaną stodołą o pow. zabudowy 117,00 m.kw. Działka o nr ew. 358 stanowi las, natomiast działka o nr
ew. 651 stanowi grunty orne porośnięte młodnikiem brzozy. Dojazd do działki o nr ew. 256 odbywa się z
dwóch stron drogą asfaltową i drogą gruntową, do działki o nr ew 651 drogą gruntową, a do działki o nr ew. 358 drogą asfaltową i gruntową.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 191.143,00 zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 143.357,25 zł.
Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 19.114,30 zł.
Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 256 wynosi: 179.868,00 zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte w/w sumy oszacowania i wynosi: 134.901,00 zł.
Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy w/ oszacowania i wynosi: 17.986,80 zł.
Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 358 wynosi: 7.242,00 zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 5.431,50 zł.
Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 724,20 zł.
Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 651 wynosi: 4.033,00 zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 3.024,75 zł.
Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 403,30 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Puławach
17102032190000900200119826,
w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się aktach egzekucyjnych złożonych w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: