Licytacja 1866/16 z dnia 2019/02/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00055101/7
  • suma oszacowana: 56100
  • kwota wywołania: -25% 42075,00
  • wadium: 5610,00
  • postęp: 561,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/26 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 15.09.12.png","size":724162,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 15.09.48.png","size":390577,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.09.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 15.10.14.png","size":449197,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.10.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3646\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.10.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2015.10.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Juliusza Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. 1 Maja 16/4, 58-300 Wałbrzych

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Waldemar Wójcik

Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych

tel. 748433339 / fax. 748433338

Sygnatura: Km 1866/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 16/4, 58-300 Wałbrzych, dla którego VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00055101/7.

Suma oszacowania wynosi 56 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Waldemar Wójcik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: