Licytacja 1342/15 z dnia 2019/02/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie pod Kłodzkiem

  • nr księgi wieczystej: SW2K/00009736/7
  • suma oszacowana: 67000
  • kwota wywołania: -33% 44666,67
  • wadium: 6700,00
  • postęp: 670,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/11 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 14.55.09.jpg","size":92332,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3649\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3649\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 14.55.19.jpg","size":89678,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3649\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3649\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2014.55.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bohaterów Getta, Kłodzko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Teatralna 15/4, Nowa Ruda, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW2K/00010651/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 15/4, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00010651/7 wraz z udziałem 11/100 w użytkowaniu wieczystym w częściach wspólnych i prawie własności działki, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00009736/7.


Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju o łącznej pow. 41,40 m2, usytuowany w poziomie I piętra budynku.


Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
44 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 700,00zł.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 08-02-2019r. na konto komornika Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908. Za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

Komornik Sądowy
Zbigniew Obrzud

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: