Licytacja 1766/17 z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Gorzowem Wielkopolskim

  • nr księgi wieczystej: GW1G/00078069/2
  • suma oszacowana: 119300
  • kwota wywołania: -25% 89475,00
  • wadium: 11930,00
  • postęp: 1193,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 16.36.31.jpg","size":387642,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3655\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.36.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3655\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.36.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.36.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 16.37.02.jpg","size":233252,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3655\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.37.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3655\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.37.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.37.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Chopina, Gorzów Wielkopolski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wawrów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Marek Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Garbary 6, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957364477 / fax. 957364477

Sygnatura: Km 1766/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Fryderyka Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 227, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wawrów 89F/9,Wawrów, 66-431 Santok, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00078069/2.

Suma oszacowania wynosi 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Onyszkiewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: