Licytacja 2784/16 z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Udział 1/2 w niezabudowanych działkach koło Starogardu Gdańskiego

  • nr księgi wieczystej: GD1A/00009233/2
  • suma oszacowana: 144850
  • kwota wywołania: -25% 108638,00
  • wadium: 14485,00
  • postęp: 1449,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.33.04.png","size":660617,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.33.17.png","size":606987,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.33.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.35.15.png","size":632224,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.35.31.png","size":740264,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3656\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.35.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Małe Krówno, 83-242 Osieczna

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

Sygnatura: KM 2784/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 29, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Małe Krówno, 83-242 Osieczna, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00009233/2.

Suma oszacowania wynosi 144 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 637,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 86102019090000330200645499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Baran

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: