Licytacja 4564/17 z dnia 2019/02/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka niezabudowana pod Rzeszowem

  • nr księgi wieczystej: RZ1Z/00066703/4
  • suma oszacowana: 74200
  • kwota wywołania: -25% 55650,00
  • wadium: 7420,00
  • postęp: 742,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/26 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.42.31.png","size":604824,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.42.44.png","size":534254,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.42.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.47.21.png","size":467648,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 16.47.34.png","size":700935,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3657\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2016.47.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rudna Wielka 36-054, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax.

Sygnatura: Km 4564/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 36-054 Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00066703/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 953 o pow. 0,14 ha ( RIIIa- 0,14 ha ), położona w obrębie 0007 Rudna Wielka, gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00066703/4 jest osoba fizyczna. Działka posiada dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, nieużytkowana ( porośnięta drzewami) i położona w terenie płaskim. Otoczenie działki nr 953 stanowią tereny niezabudowane i nieużytkowane, od strony zachodniej występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast od strony południowej droga dojazdowa oraz tory kolejowe. Działka posiada regularny kształt- wąski i wydłużony.

Suma oszacowania wynosi 74 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: