Licytacja 1096/17 z dnia 2019/03/01

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Starogardu Gdańskiego

  • nr księgi wieczystej: GD1A/00024108/8
  • suma oszacowana: 213800
  • kwota wywołania: -25% 160350,00
  • wadium: 21380,00
  • postęp: 2138,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/01 13:35

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 10.47.14.png","size":489179,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3662\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3662\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 10.47.27.png","size":797504,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3662\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3662\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.47.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Brzozowa 7, Lipinki Szlacheckie, 83-211 Jabłowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

Sygnatura: KM 1096/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 o godz. 13:35 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Brzozowa 7,Lipinki Szlacheckie, 83-211 Jabłowo, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00024108/8.

Suma oszacowania wynosi 213 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 86102019090000330200645499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Baran

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: