Licytacja 837/17 z dnia 2019/03/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Kawalerka koło Gliwic

  • nr księgi wieczystej: OP1K/00046280/1
  • suma oszacowana: 56000
  • kwota wywołania: -33% 37334,00
  • wadium: 5600,00
  • postęp: 560,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/06 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 10.59.25.png","size":672545,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3663\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.59.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3663\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.59.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2010.59.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gliwicka 17a/5, 47-246 Kotlarnia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Krzysztof Gronek

Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84

Sygnatura: Km 837/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Gliwicka 17a/5, 47-246 Kotlarnia, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00046280/1.
Opis nieruchomości:
oględziny nieruchomości 1-03-2019r. godz.14:20-14:30 zdjęcia dostępne: https://picasaweb.google.com/102400541670156165975/6504709001003552545

Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Gronek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: