Licytacja 63/18 z dnia 2019/03/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Strzelina

  • nr księgi wieczystej: WR1T/00007791/8
  • suma oszacowana: 74400
  • kwota wywołania: -25% 55800,00
  • wadium: 7440,00
  • postęp: 744,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/22 08:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.10.png","size":663472,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.18.png","size":762816,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.18.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.18.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.18.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.25.png","size":841644,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.34.png","size":751153,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.51.png","size":654909,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.28.59.png","size":724126,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.28.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.29.16.png","size":752842,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.29.28.png","size":561592,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.29.37.png","size":658715,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.29.44.png","size":598991,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.29.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.30.01.png","size":545737,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.30.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3665\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.30.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.30.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bolka I Świdnickiego 7, Strzelin, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kazanów 3 koło Strzelina

Nr tel. 71 393 57 06

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1T/00007791/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2019r.o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym o pow. 250,67 m2, położona w Kazanowie nr 3 w granicach działki nr 55/1 o pow. 0,18ha dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00007791/8.
Suma oszacowania wynosi 74 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 440,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.21-03-2019.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: