Licytacja 0006/19 z dnia 2019/03/22

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Gospodarstwo pod Rykami

  • nr księgi wieczystej: LU1Y/00007178/8
  • suma oszacowana: 49000
  • kwota wywołania: -33% 32666,67
  • wadium: 4900,00
  • postęp: 490,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/22 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-02-22 o 16.17.04.jpg","size":89580,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3719\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.17.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3719\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.17.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.17.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kościuszki, Ryki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ownia, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr II, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 489 zabudowaną drewnianym niepodpiwniczonym jednorodzinnym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2, murowanym budynkiem gospodarczo-inwentarskim o powierzchni zabudowy 40,00 m2, drewnianym budynkiem gospodarczo-inwentarskim o powierzchni zabudowy 69,00 m2 oraz zespołem trzech drewnianych budynków gospodarczo-inwentarskich bezpośrednio do siebie przylegających o powierzchni zabudowy odpowiednio 17,50 m2, 35,00 m2 i 30,00 m2 położonej w miejscowości Ownia gm. Ryki o powierzchni 0,34 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1Y/00007178/8.


Suma oszacowania wynosi 49.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32.666,67 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 4.900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642(rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: