Licytacja 1336/17 z dnia 2019/03/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Ostrowcu Św.

  • nr księgi wieczystej: KI1O/00038657/5
  • suma oszacowana: 305872
  • kwota wywołania: -25% 229404,00
  • wadium: 30587,20
  • postęp: 3059,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/25 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-22 at 16.13.40.png","size":876157,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3721\/Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3721\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-22 at 16.13.56.png","size":641658,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3721\/Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3721\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-22%20at%2016.13.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ostrowiec Św. przy ul. Słowackiego 11C

Telefon: 41 262 02 73

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Zygmunt Jarosiński Kancelaria Komornicza ul. Wardyńskiego 15b, 27-400 Ostrowiec Św. PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631 412620273 W odpowiedzi podać: Syen.akt Km 1336/17 / bd

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Zygmunt Jarosiński Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Św. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 marca 2019r. o eodz. 14.00. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 36/2 o powierzchni 635 m2 położonej w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. Słowackiego 11C. Grunt zabudowany jest murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 145,71 m2 oraz zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Magierowski Leszek Magierowska Iwona i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KI10/00038657/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 305 872,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 229 404,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień poprzedzający licytację w gotówce lub na konto Komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631, albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. w dni powszednie w godz. 8-16. Elaborat szacunkowy powyższej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: