Licytacja 1614/16 z dnia 2019/03/19

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Legnicy przy ul. Senatorskiej

  • nr księgi wieczystej: LE1L/00069477/1
  • suma oszacowana: 174700
  • kwota wywołania: -25% 131025,00
  • wadium: 17470,00
  • postęp: 1747,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/19 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.04.14.png","size":606907,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3741\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3741\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.04.24.png","size":698409,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3741\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3741\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.04.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Senatorska 60/4, 59-220 Legnica

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Karol Kułakowski

Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674

Sygnatura: Km 1614/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 , pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : ul. Senatorska 60/4, 59-220 Legnica, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00069477/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 4 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 71,03 m2 położony przy ul. Senatorskiej 60 w Legnicy, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00069477/1. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w wys. 1183/10000. Budynek mieszkalny wielorodzinny położony jest na działce nr 430/1 o powierzchni 0,0481ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00058684/5, działka stanowi własność właścicieli wykupionych lokali. Działka jest uzbrojona, posiada dogodny dojazd drogą twardą. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną. Usytuowanie ogólne korzystne, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna z usługami, brak uciążliwości. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju oraz spiżarki. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 71,03 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 17,60m2. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie – piec gazowy dwufunkcyjny. Stan techniczny lokalu dobry. Wykończenie i wyposażenie średni standard. Układ funkcjonalny lokalu korzystny. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 174 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 470,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
14.03.2019 10:00 - 10:00
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Kułakowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: