Licytacja KM 1311/16 z dnia 2019/03/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Bogatyni

  • nr księgi wieczystej: JG1Z/00046827/8
  • suma oszacowana: 129490
  • kwota wywołania: -25% 97118,00
  • wadium: 12949,00
  • postęp: 1295,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/25 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.46.43.png","size":712275,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.46.59.png","size":744732,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.46.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.47.14.png","size":854977,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.47.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3745\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.47.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.47.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stary Zawidów 105 , 59-970 Sulików

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Mirosław Wierzbicki

Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 8/2, 59-900 Zgorzelec, konto: 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521

tel. 757717257 / fax. 757750938

Sygnatura: KM 1311/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Stary Zawidów 105 , 59-970 Sulików, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00046827/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 186 w miejscowości Stary Zawidów 105 o łącznej powierzchni 2.500 m2. Na działce posadowiony jest wolnostojący parterowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy - szopa. Budynek mieszkalny o powierzchni ok. 80 m2 wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z licznymi pęknięciami. Więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty eternitem, obróbki blacharskie z blachy, rynny PCV. Poszycie wymaga wymiany. Budynek wyposażony w prąd, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, wodę z podłączeniem do wodociągu, brak informacji o CO. Prąd i woda odcięte. Budynek gospodarczy o powierzchni 10,50 m2 o wys. 2,20 m, zamiast posadzki klepisko, ściany otynkowane obłożone strukturą o licznych pęknięciach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 5 MR.U. jako ciąg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego. Działka zbliżona kształtem do prostokąta, ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, ogrodzona od strony południowej ogrodzeniem z przęseł betonowych, furtka z przęseł stalowych, pozostałe ogrodzenie z siatki. Teren zagospodarowany zielenią i drzewami owocowymi. Na działce brak utwardzenia terenu, dojście do domu trawnikiem, wjazd o znacznym nachyleniu nieutwardzony.

Suma oszacowania wynosi 129 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 117,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 949,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wierzbicki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: