Licytacja 3730/16 z dnia 2019/03/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Warce

  • nr księgi wieczystej: RA1G/00081689/8
  • suma oszacowana: 163000
  • kwota wywołania: -25% 122250,00
  • wadium: 16300,00
  • postęp: 1630,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/21 14:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 16.32.25.jpg","size":207061,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3756\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.32.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3756\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.32.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.32.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Sportowa, Grójec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Książąt Mazowieckich 3/6, Warka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 3730/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Ks. Mazowieckich 3/6, 05-660 Warka, dla której SĄD REJONOWY W GRÓJCU V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00081689/8.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny oznaczony numerem 6, stanowiący odrębną nieruchomość położony w budynku wielomieszkaniowym na Os. Książąt Mazowieckich nr 3 w Warce, gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 57,44 m kw., usytuowany na drugim piętrze w budynku mieszkalnym podpiwniczonym, pięciokondygnacyjnym, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, balkonu oraz piwnicy o powierzchni 8,06 m kw. obejmujący udział 5744/314820 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 08 marca 2087 roku działki gruntu nr 2565 o powierzchni 2205 m kw. Opis gruntu - stan zagospodarowania: nieruchomość składa się z działki nr 2565 o powierzchni 2205 m kw. na której posadowiony jest przedmiotowy budynek mieszkalny. Teren wokół zagospodarowany poprzez nasadzenia roślinnością, ciągi komunikacyjne utwardzone. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w pełną infrastrukturę techniczną. Działka będąca terenem przyległym posiada dogodność dojazdu ulicami o nawierzchniach asfaltowych. Opis techniczny budynku mieszkalnego: budynek wielorodzinny o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wykonany w technologii uprzemysłowionej, ocieplony styropianem + tynk cienkowarstwowy. Budynek mieszkalny posiada sześć klatek schodowych. Skrzydło drzwiowe do klatki schodowej metalowe z samozamykaczem, domofon w wiatrołapie płytki gress i drugie drzwi aluminiowe. Na klatce schodowej schody i podesty licowane lastrico, balustrady metalowe, ściany i sufity tynkowane i malowane, lamperia olejna, stolarka okienna PCV. Stan techniczny budynku jest średni. Opis lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na drugim piętrze w budynku nr 3 przy ulicy Os. Książąt Mazowieckich w Warce – lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,44 m kw., składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal mieszkalny posiada balkon. Wystawa okien 2-stronna. Lokal mieszkalny położony jest w skrajnej klatce schodowej od strony północnej. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oświetleniowa i gniazdek elektrycznych, gazu ziemnego, c.o. z własnego pieca na gaz, ciepła woda użytkowa z sieci. Wzajemny układ poszczególnych pomieszczeń lokalu oceniono jako funkcjonalny. Lokal mieszkalny wyposażony standardowo.

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

 

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: