Licytacja 8/18 z dnia 2019/03/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Złotowem

  • nr księgi wieczystej: PO1Z/00001586/9
  • suma oszacowana: 73800
  • kwota wywołania: -25% 55350,00
  • wadium: 7380,00
  • postęp: 738,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/28 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 13.45.31.jpg","size":191646,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3764\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.45.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3764\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.45.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.45.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Konopnickiej, Złotów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Drożyska Wielkie, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Bartosz Włoch

Kancelaria Komornicza, Marii Konopnickiej 15A, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 673491802 / fax. 673491802

Sygnatura: Km 8/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 51,Drożyska Wielkie, 77-424 Zakrzewo, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/00001586/9.


Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Z/00001586/9. Działka nr 193 o obszarze 5316m2, położona w miejscowości Drożyska Wielkie 51, gm. Zakrzewo, zabudowana. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym, ukształtowanie terenu płaskie, teren częściowo ogrodzony i nieutwardzony. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 193. W części frontowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 81,50m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren działki częściowo ogrodzony jedynie w części zabudowanej m.in. przęsłami stalowymi, siatką handlową, prefabrykowanymi elementami betonowymi, płotem murowanym; zagospodarowana w części zabudowanej – porośnięta jest pojedynczymi drzewkami i krzewami ozdobnymi. Dostęp na teren nieruchomości odbywa się poprzez dwuskrzydłową bramę oraz furtkę wykonaną z blachy falistej. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodna. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany na początku XX wieku, na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Posiada dach dwuspadowy kryty eternitem. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku oraz od podwórza poprzez drewniane drzwi. Standard wykończenia wnętrz podstawowy.

Suma oszacowania wynosi 73 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 62 1020 3844 0000 1302 0100 6121.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Włoch

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: