Licytacja 661/18 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Międzyrzecza

  • nr księgi wieczystej: GW1M/00025245/0
  • suma oszacowana: 121370
  • kwota wywołania: -33% 80914,00
  • wadium: 12137,00
  • postęp: 1214,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 13.44.08.png","size":786939,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3834\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3834\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 13.44.23.png","size":827503,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3834\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3834\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2013.44.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kęszyca Leśna, Poland

Komornik Sądowy (dawniej Rewii) przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Wożniak
tel. 957411953 / fax 957411147
Km 661/18

Międzyrzecz, dnia 27-02-2019

ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 1 w sali nr 23, odbędzie się druga licytacja nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą GW1M/00025245/0. Stanowi ją położona w Kęszycy Leśnej działka gruntu nr 195/2 o pow. 0,2026ha zabudowana 2,5-kondygnacyjnym budynkiem o byłej funkcji koszarowej o pow. użytkowej 662,77m2. Została oszacowana na 121.370,00 zł, cena wywołania wynosi 80.913,33 zł, a wysokość rękojmi ustalono na 12.137,00 zł.
Uczestnik licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie podanej wyżej na rachunek komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA I O. w Międzyrzeczu 49 1240 3578 1111 0010 1739 7673 na 3 dni przed terminem licytacji lub w Kancelarii Komornika Sądowego w Międzyrzeczu najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 24 kwietnia 2019r.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1 w pok. WYDZIAŁ CYWILNY odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym to u egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: