Licytacja 1968/16 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Warszawą

  • nr księgi wieczystej: WA6M/00028059/9
  • suma oszacowana: 821867
  • kwota wywołania: -25% 616401,00
  • wadium: 82186,70
  • postęp: 8219,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.32.44.png","size":859714,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.32.56.png","size":717562,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.32.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.33.09.png","size":732248,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.33.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3837\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.33.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.33.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15a, 03-813 Warszawa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sztygarów 21, 04-851 Warszawa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KM 1968/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Sztygarów 21, 04-851 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00028059/9.
Opis nieruchomości:
Teren działki na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest płaski, zagospodarowany oraz ogrodzony. Od strony ulicy ogrodzenie zostało wykonane z przęseł ze sztachet drewnianych na podmurówce betonowej, słupki są murowane z cegły klinkierowej. Na linii granicy z sąsiadami ogrodzenie wykonane zostało z elementów stalowych (słupki) i siatki. Furtka została wykonana ze sztachet drewnianych. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym. Budynek zlokalizowany jest w ostrej granicy działki. W kondygnacji podziemnej budynku została zlokalizowana klatka schodowa (4,85m2), barek z aneksem (43,80m2), siłownia (8,50m2), korytarz (2,10m2), pralnia (7,80m2), pomieszczenie techniczne (5,70m2) oraz piwniczka (6,20m2) sumaryczny metraż 78,95m2. Na parterze budynku został zlokalizowany hall wejściowy (8,50 m2), korytarz (1,05m2), garaż (16,70m2), wc (1,15m2), salon (45,85m2), ogród zimowy (20,95m2), komunikacja (6,25m2), jadalnia (19,60m2), kuchnia (11,90m2), spiżarnia (1,45m2), pokój (11,10m2), pokój (9,15m2), łazienka (2,40m2) oraz klatka schodowa (5,95m2) sumaryczny metraż 162,00m2. Na pierwszym piętrze budynku został zlokalizowany korytarz (10,70m2), sypialnia (27,60m2), łazienka (10,45m2), klatka schodowa (5,80m2), korytarz (4,20m2), garderoba (5,25m2), łazienka (9,00m2), pokój (12,90m2), pokój (17,50m2) oraz pokój gościnny (17,80m2) sumaryczny metraż 121,20m2. Na strychu budynku zlokalizowana została klatka schodowa (2,05m2), pomieszczenie (strych 28,55m2) oraz antresola (8,20 m2) sumaryczny metraż 38,80m2. Standard wykończenia nieruchomości jest niski - część pomieszczeń jest bez podłóg a w pomieszczeniach w których zlokalizowane są podłogi z uwagi na zły stan posadzki nadają się one wyłącznie do skucia, ze ścian odpada tynk, w budynku częściowo brak jest również okien. Budynek jest opuszczony. Zgodnie z zawiadomieniem o zakończeniu budowy z dnia 05.01.2003 r., po wykonaniu robót powstało jedno mieszkanie - 10 izb, w projekcie zaprojektowano budynek mieszkalny wolnostojący dwulokalowy. Lokalu nie zostały wyodrębnione jako samodzielne.

Suma oszacowania wynosi 821 867,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 616 400,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 186,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn. KM 1968/16.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: