Licytacja 435/18 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Brennej

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00052406/3
  • suma oszacowana: 691280
  • kwota wywołania: -33% 460854,00
  • wadium: 69128,00
  • postęp: 6913,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.39.22.png","size":967548,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.39.34.png","size":723102,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.39.47.png","size":887719,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3838\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.39.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Cieszyn, ul. Garncarska 8

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

43-438 Brenna ul. Objazdowa 33A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie
ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail: cieszyn2@komornik.pl www.komornik-cieszyn.pl


Sygnatura: KM 435/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek podaje do publicznej wiadomości,


że w dniu 26-04-2019 o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 odbędzie się


druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako:


Brenna - nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 3421/3; 3423/5; 3423/6 i 3423/4, zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, całkowicie podpiwniczonym oraz budynkiem garażu

położonej pod adresem 43-438 Brenna ul.Objazdowa 33A

 

dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00052406/3; BB1C/00059087/9; BB1C/00055577/3.

 


Suma oszacowania - 691 280,00 zł,

Cena wywołania - 2/3 sumy oszacowania i wynosi 460 853,33 zł,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 128,00 zł. zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

 

 

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z dłużnikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Bliższe informacje o licytowanej nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl w zakładce "licytacje".


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: