Licytacja 2815/17 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Żywca

  • nr księgi wieczystej: BB1Z/00074347/1
  • suma oszacowana: 455000
  • kwota wywołania: -33% 303334,00
  • wadium: 45500,00
  • postęp: 4550,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.46.04.png","size":682310,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.46.17.png","size":484413,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.46.30.png","size":506106,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.30.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3839\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.30.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.46.30.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 39, 43-300 Żywiec, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pogodna 12, 34-325 Pietrzykowice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Daniel Pruchnicki

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 33a, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338617242 / fax. 338617242

Sygnatura: KM 2815/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 46, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pogodna 12, 34-325 Pietrzykowice, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00074347/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3182 o powierzchni 0,5000 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym w jej południowej części. Działka zasadniczo nie jest ogrodzona, jedynie od strony południowej fragmentarycznie ogrodzenie płotem siatkowym działek sąsiednich wraz z prowizoryczną bramą wjazdową. Teren działki o nachyleniu północnym, dojście do budynku nieutwardzone, teren zarośnięty, nieurządzony. Działka w części południowej o przeznaczeniu pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś w części północnej o przeznaczeniu pod tereny rolnicze oraz zieleni. Wjazd na posesję od strony południowej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 256,00 m² oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 119,00 m², piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Budynek w budowie od 1993-2007r., wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę z dn. 15.02.2007r. wydanego przez starostę żywieckiego, w dniu wyceny nie oddany do użytkowania. Budynek obecnie w stanie surowym, zamkniętym. Układ funkcjonalny: piwnice: garaż, 8 pom. piwnicznych; parter: hol, kuchnia¸ pokój dzienny, łazienka, w-c, pokój; piętro: 6 pokoi; poddasze: 2 pokoje. Budynek w dniu wyceny w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość leży w terenie uzbrojonym, w najbliższej okolicy istnieje dostęp do następujących mediów: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz gazu sieciowego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/243/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Pietrzykowice, nieruchomość położona jest w terenie o symbolu: 51% – 7MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 41 % – 15R – tereny rolnicze, 8% – 27ZE – tereny zieleni o znaczeniu ekologicznym.

Suma oszacowania wynosi 455 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 303 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 


Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: