Licytacja 979/18 z dnia 2019/04/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym oraz budynkiem handlowym w Skarżysku-Kamiennej

  • nr księgi wieczystej: KI1R/00023003/0
  • suma oszacowana: 1176400
  • kwota wywołania: -33% 784267,00
  • wadium: 117640,00
  • postęp: 11764,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/29 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 15.24.14.png","size":518047,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 15.24.33.png","size":434779,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 15.24.40.png","size":399836,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3842\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2015.24.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Zygmunta Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. 3-go Maja , 26-110 Skarżysko-Kamienna

el.: (41) 251-01-07
fax.: (41) 251-01-07
e-mail: skarzysko2@komornik.pl

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Tomasz Lewtak, ul. Sikorskiego 14/19, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. (41) 251 01 07), ogłasza, że dnia 29.04.2019 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, mającego siedzibę przy ul. Krasińskiego 11 (informacja o nr. sali podawana będzie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego na godzinę przed licytacją), odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 23003 [NKW: KI1R/00023003/0].

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa - Starosty Skarżyskiego, zaś użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynków jest dłużnik Bogdan Antoni Elijasz. Nieruchomość stanowią działki o nr. ew. 1/24 i 1/55 o łącznej pow. 0,2349 ha i jest zabudowana budynkiem usługowym oraz budynkiem handlowym. Suma oszacowania: 1 176 400,00 zł. Cena wywołania: 784 266,67 zł. Rękojmia: 117 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. Oddział I w Kielcach 81 10202629 0000 9402 0090 4771
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: